Thiên nhiên và động vật hoang dã là nguồn cung cấp cảm hứng thiết kế vô tận. Trong bài post này chúng tôi sẽ giới thiệu 35 bức ảnh nổi bật về một thế giới đa dạng các loài vật, dưới các góc độ khác nhau. Nếu bạn thích bức ảnh nào, hãy nhấp chuột lên hình ảnh hoặc Credit link để xem tài liệu nguồn của nó.

Học: animal 2 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Michael Kennedy

Học: animal 29 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: badjonni

Học: animal 1 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật
Tác giả hình ảnh: Nicolas Evariste
Học: animal 3 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Navid Baraty

Học: animal 4 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Jeroen Hofman

Học: animal 5 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Jenna Richardson

Học: animal 6 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Andy Sawyer

Học: animal 7 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Andy Sawyer

Học: animal 8 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Jacopo Attardo

Học: animal 9 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Emanuele Nardoni

Học: animal 10 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: ladygamerr

Học: animal 11 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Ward Kadel

Học: animal 12 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Ward Kadel

Học: animal 13 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Digambar Shinde

Học: animal 14 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Digambar Shinde

Học: animal 15 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Alan Jones

Học: animal 16 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Alan Jones

Học: animal 17 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Alan Jones

Học: animal 18 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Colby Brown

Học: animal 19 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Janine Dolby

Học: animal 20 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Matt Sheehan

Học: animal 21 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Tom Wittrock

Học: animal 22 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Dan Callister

Học: animal 23 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Daniel Fox

Học: animal 24 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Daniel Fox

Học: animal 25 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật
Tác giả hình ảnh: Lee Briggs
Học: animal 26 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Kaylene Newsom

Học: animal 27 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Kaylene Newsom

Học: animal 28 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Kayzar Bhathawalla

Học: animal 30 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: thrumyeye

Học: animal 31 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Ashton Bancroft

Học: animal 32 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: foowahu

Học: animal 33 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: Martin Pettitt

Học: animal 34 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật

Tác giả hình ảnh: foowahu

Học: animal 35 Những Bức Ảnh Đẹp về Động Vật